Productbeoordelingen bij Springlane

Deelnamevoorwaarden

Als je een beoordeling of commentaar achterlaat, ga je akkoord met onze deelnamevoorwaarden. Lees deze alsjeblieft aandachtig door.

Voorwaarden voor een beoordeling

Een product kan pas worden beoordeeld nadat de klant de levering heeft ontvangen en het product uitgebreid heeft getest. Alleen op deze manier kan een eerlijke beoordeling worden gegarandeerd. Beoordelingen die enkel tot doel hebben de algemene aanwezigheid van de online winkel positief of negatief te beïnvloeden, zijn niet toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als een product uitsluitend werd besteld om een positieve of negatieve beoordeling achter te kunnen laten.

Archivering van beoordelingen

Als je een beoordeling of commentaar achterlaat, wordt deze automatisch doorgestuurd naar Springlane en opgeslagen. Springlane behoudt zich het recht voor om eventueel contact met je op te nemen via je e-mailadres om je beoordeling te kunnen verifiëren en te reageren op klachten. De inhoud van de beoordelingen blijft ongewijzigd.

Onrechtmatige beoordelingsinhoud

Voordat de beoordelingen worden gepubliceerd, controleert Springlane deze op onrechtmatige inhoud. Hierbij gaat het onder andere om beoordelingen die

  • illegaal en/of strafbaar zijn, zoals beledigingen, kleineringen, ontoelaatbare bedreigingen, lasterende kritiek en/of onware feitelijke beweringen bevatten.
  • bedreigend, intimiderend, beledigend, bedrieglijk, smadelijk, misleidend, racistisch, discriminerend, geweld verheerlijkend, aanstootgevend, obsceen of pornografisch zijn.
  • de rechten van derden (met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld auteursrechten en merkrechten) schenden of aantasten.
  • persoonlijke gegevens bevatten en/of de privacy van derden schenden of aantasten.
  • worden achtergelaten door personen die zich voordoen als andere personen, en op die manier hun identiteit vervalsen.
  • reclame maken voor andere websites, producten of diensten.
  • geen enkele verwijzing naar het product maken en/of inhoudelijk betekenisloos zijn (bijvoorbeeld willekeurige reeksen van cijfers of letters).

Indien bij de beoordelingen niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan Springlane deze te allen tijde geheel of gedeeltelijk verwijderen, in het bijzonder als de beoordelingen onrechtmatig zijn en Springlane bijgevolg verplicht is deze te verwijderen

Bijwerken van de deelnamevoorwaarden

Springlane kan de hier genoemde deelnamevoorwaarden voor het achterlaten van beoordelingen te allen tijde wijzigen en bijwerken.